Prosjekt Info

Informasjon for Grunneiere

ØSTFOLD ENERGI AS

66 kV-ledning Gravdalen Kraftverk – Stuvane

Østfold Energi AS har fått anleggskonsesjon på bygge og drifte Gravdalen kraftverk med en ny 66 kV-ledning frem til Stuvane Kraftverk i Lærdal kommune.

Det er et vilkår i anleggskonsesjonen at det skal utarbeides en Detaljplan som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

Nedenfor finner dere link til Detaljplan med vedlegg som er oversendt til NVE.

Kontaktpersoner:
Heine Johannes Linga
Prosjektleder
e-post: hjl@ostfoldenergi.no
Tlf.: 906 94 077

Ingunn Bjorå
Utarbeidelse av Detaljplan
e-post: ingunn.bjoraa@josok.no
Tlf.: 928 82 775