Prosjekt Info

Informasjon for Grunneiere

132 kV Storbjørnlistølen–Tysse og 22 kV Djuvslandet–Tysse–Mosnes

Fagne AS har fått konsesjon til å bygge ny 132 kV kraftledning fra Storbjørnlistølen i Kvinnherad kommune til Tysse i Etne kommune.
Arbeidet med detaljprosjektering og utarbeidelse av detaljplan er godt i gang.
I tillegg skal Fagne bygge en ny 132/66/22 kV koblingsstasjon ved Brandvik og en ny 132/22 kV transformatorstasjon i Tysse, som blir i samme bygg som SKL sitt nye Tøsse kraftverk.

22 kV nettet fra Djuvslandet til Tysse, fra Tysse til Eikemo og fra Tysse til Mosnes skal oppgraderes og fornyes.

Detaljplanen er planlagt sendt ut på høring i september 2024.

Kontaktpersoner:
Ingunn Bjorå
e-post: ingunn.bjoraa@josok.no
Tlf: 55 24 93 09

Prosjektleder Fagne:
Robert Rogge
e-post: robert.rogge@fagne.no