Prosjekt Info

Informasjon for Grunneiere

INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS 

132 kV-ledning Sima – Klyve – Bu 

Indre Hordaland Kraftnett AS planlegger å bygge en ny 132 kV-ledning fra Sima, via Klyve transformatorstasjon og videre til Bu transformatorstasjon. Den nye ledningen vil erstatte den gamle 50 kV-ledningen på samme strekning. Den gamle ledningen vil bli revet som følge av dette. 

I tillegg må transformatorstasjonene på Klyve og Bu utvides og bygges om til 132 kV. 

Vi planlegger å sende inn søknad om konsesjon i løpet av høsten 2024. 

Kontaktpersoner:
Per Ole Jøsok
e-post: perole.josok@josok.no
Tlf.: 901 65 868

Øyvind Svartveit
e-post: oyvind.svartveit@ihk.no