Om oss

Jøsok er et uavhengig rådgivende konsulentselskap som ble etablert i 1974. Siden oppstarten har vi vært involvert i en lang rekke viktige energi- og elektrifiseringsprosjekter over hele landet, i tillegg til prosjekter i Europa, Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Vi er innovasjonsvennlige og kjennetegnes av svært høy gjennomføringsevne. Det som begynte som et enkeltpersonforetak for snart 50 år siden, er i dag et av landets ledende og mest erfarne konsulentselskaper for elektrisk infrastruktur.

Det elektriske lednings- og kabelnettet er et av samfunnets viktigste og mest kritiske infrastrukturer. Som visjonen vår sier skal vi planlegge optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Vår visjon

Vi planlegger optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Våre verdier

Uavhengig – vi er et frittstående rådgivingsselskap uten bindinger til andre selskaper. Dette gjør det mulig for oss å samarbeide med alle, fra prosjekt til prosjekt. Vi vurderer ikke tilbud om oppkjøp.

Langsiktig – vi søker langsiktige relasjoner i alle forhold; kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Sunn økonomi – vi skal tjene en krone før vi bruker en krone.

Stein på stein – vi skal vokse kontrollert og sikre våre arbeidsplasser.

Kunnskapsbasert – vi bruker teoretiske beregninger som blir virkeliggjort i praktiske konstruksjoner. Vi skal ligge i forkant av utviklingen i bransjen.

Takhøyde – vi søker mangfold og snakker med hverandre, ikke om hverandre.

Sikkerhet – god opplæring av medarbeiderne skal bidra til at vi unngår uønskede hendelser for våre ansatte og våre kunder.

Rett første gang – gode konseptløsninger og sidemannskontroll skal sikre rett kvalitet.

Kunden er vår sjef – vi snur oss rundt for å hjelpe alle kunder og avklarer konsekvenser før vi gjør nye forpliktelser.

Engasjement – vi er fremoverlente og strekker oss lenger enn det kundene våre forventer.

Vår historie

Jøsok ble etablert av Reidar Jøsok i 1974, og hans gründerånd lever fortsatt med oss.
Vi er svært stolte av vår historie.