Om oss

Jøsok er et uavhengig rådgivende konsulentselskap som ble etablert i 1974. Siden oppstarten har vi vært involvert i en lang rekke viktige energi- og elektrifiseringsprosjekter over hele landet, i tillegg til prosjekter i Europa, Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Vi er innovasjonsvennlige og kjennetegnes av svært høy gjennomføringsevne. Det som begynte som et enkeltpersonforetak for snart 50 år siden, er i dag et av landets ledende og mest erfarne konsulentselskaper for elektrisk infrastruktur.

Det elektriske lednings- og kabelnettet er et av samfunnets viktigste og mest kritiske infrastrukturer. Som visjonen vår sier skal vi planlegge optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Omstrukturering Jøsok Prosjekt AS

Jøsok Prosjekt AS omstrukturerte selskapet i 2023. Bakgrunnen for denne omstruktureringen var et ønske om at ansatte kunne øke sin eierandel i, og dermed få større innflytelse over selskapet. Jøsok familien har dermed samlet sine eierandeler i Jøsok Holding AS.

For kunder, leverandører og samarbeidspartnere har dette liten betydning. Det nye selskapet har beholdt navnet og har overtatt alle rettigheter og forpliktelser fra det gamle selskapet. Den største forskjellen er at selskapet har fått nytt org.nr. 930 074 705. Merk at faktura vi har sendt ut i desember 2023 er merket med vårt gamle org. nr. 977 032 873.

Jøsok Prosjekt AS er fortsatt et frittstående uavhengig konsulentselskap, og det er de samme menneskene dere vil møte i fremtiden.

Ta kontakt dersom du har ytterligere spørsmål til omstruktureringen.

Vår visjon

Vi planlegger optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Våre verdier

Uavhengig – vi er et frittstående konsulentselskap uten bindinger til andre selskap som begrenser vår virksomhet, men gir muligheter for å samarbeide med alle fra prosjekt til prosjekt. Vi vurderer heller ikke tilbud om oppkjøp.

Langsiktig – vi søker langsiktige relasjoner i alle forhold; kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Sunn økonomi – vi skal tjene en krone før vi bruker en krone.

Stein på stein – vi skal vokse kontrollert og sikre våre arbeidsplasser.

Involvering – vi søker mangfold og involvering for alle medarbeidere.

Kunnskapsbasert – vi bruker teoretiske beregninger og bærekraftige løsninger som blir virkeliggjort i praktiske konstruksjoner. Vi skal ligge i forkant av utviklingen i bransjen.

Rett første gang – sikre rett kvalitet med gode konspetløsninger og sidemannskontroll.

Sikkerhet – vi skal gi våre medarbeidere opplæring for å unngå uønskede hendelser for våre ansatte og våre kunder.

Miljø – vi skal ha et bevisst forhold til hvordan vår rådgivning påvirker ytre miljø, forvaltning av natur og hvilket fotavtrykk vår egen virksomhet påvirker miljøet.

Kunden er vår sjef – vi snur oss rundt for å hjelpe alle kunder og avklarer konsekvenser før vi gjør nye forpliktelser.

Engasjement – fremover lent, vi strekker oss lenger enn kunden forventer.

Vår historie

Jøsok ble etablert av Reidar Jøsok i 1974, og hans gründerånd lever fortsatt med oss.
Vi er svært stolte av vår historie.