Transformatorstasjoner

En transformatorstasjon er et knutepunkt i kraftledningsnettet og sørger for fordeling av kraft fra produsent videre mot forbrukerne. Transformatorstasjonene varierer mye i størrelse, men felles for alle er at de er en kritisk del av et velfungerende strømnett.

Planlegging, prosjektering og bygging av transformatorstasjoner berører en rekke ulike fagområder, og både elektro-, elektromekanisk og byggfaglig spisskompetanse er nødvendig. Jøsoks avdeling for transformatorstasjoner er derfor bredt sammensatt av ingeniører med tverrfaglig kompetanse, og samarbeider tett med selskapets andre avdelinger. Jøsok har fremmet estetiske og innovative løsninger, med kompakte anlegg, der det har vært mulig.

Vår kompetanse

Jøsoks avdeling for transformatorstasjoner jobber med elektro- og bygningsteknisk planlegging og prosjektering av innendørs og utendørs stasjonsanlegg. Vi beregner krefter som følge av ledningsstrekk, klima og kortslutning, samt gjør statiske beregninger av både stålstativer og fundamenter. Prosjektering av stasjonsbygg, mindre tilkomstveier og grunnarbeider er også en del av vårt fagområde. Avdelingen utarbeider også anbudsforespørsler med spesifisering av bygningsmessige konstruksjoner og arbeider.

Tjenester