Øvrige markedsområder

Jøsoks kompetanse omhandler alt som har med overføring av energi å gjøre. Vi jobber derfor mye med tilstøtende markedsområder, som for eksempel nettilknytning av vindparker, vannkraft og fergelading. Vi utfører også mulighetsstudier og prosjekterer kraftforsyning til energikrevende industrianlegg.

Tjenester