Landmåling

For å kunne gjennomføre prosjekter innenfor infrastruktur, bygg og anlegg er man avhengig av nøyaktig oppmåling av terreng, grunnforhold og annen infrastruktur. Våre landmålere arbeider kun med høyspenningsanlegg og får dermed opparbeidet en god forståelse av hvordan slike anlegg gjennomføres, både i planlegging-, prosjektering- og anleggsfasen.

Mye av planleggingsarbeidet for nye høyspenningsanlegg gjøres på bakgrunn av kart og digitale terrengmodeller. I forbindelse med detaljprosjektering av anlegg vil kontrollmåle alle kritiske punkter for å sikre at anlegg overholder forskriftsmessige krav til avstander.

Ved bruk av laserskanner kan vi lage nøyaktige 3D-modeller av de fleste konstruksjoner til bruk som «As Built» dokumentasjon eller som underlag for beregning av eksisterende konstruksjoner.

Sammen med samarbeidspartnere kan vi levere detaljerte 3D-modeller av terreng og eksisterende ledninger inkludert master, liner og vegetasjon.

Som underlag for planlegging og detaljprosjektering av sjøkabler kan vi gjennom samarbeidspartnere tilby multistråle bunnkartlegging, filming med ROV og kartlegge infrastruktur under vann.

Tjenester