Kabelanlegg

Et kabelanlegg er et isolert anlegg for overføring av elektrisk energi. Til forskjell fra kraftledninger i luft, så legges kabelanleggene ofte i bakken, tuneller eller i sjø.

Kabelanlegg krever andre vurderinger enn kraftledninger i luft. Kablenes beliggenhet gjør ofte vedlikehold og reparasjoner krevende og kostbart, noe som betyr at god planlegging og prosjektering er svært viktig. Fremtidig areal- og infrastrukturbehov er derfor noen av faktorene som må vurderes nøye. Sammen med våre energirådgivere og landmålere gjør vi derfor grundige analyser for å komme frem til en god, samfunnsøkonomisk løsning.

Vår kompetanse

Jøsok har over svært mange år opparbeidet seg en unik spisskompetanse på prosjektering og planlegging av alt fra mindre til svært store og komplekse kabelanlegg. Vi gjør innledende analyser, hvor fordeler og ulemper med kabelanlegg blir vurdert opp mot mer tradisjonelle kraftkabler i luft. Vi ser på tekniske utfordringer knyttet til energitap, kortslutningskrefter og varmgang. Grundige analyser og god planlegging gir driftssikre kabelanlegg som sørger for stabile kraftleveranser i mange år fremover. Jøsok har utarbeidet en lang rekke spesialtilpassede løsninger for kabelendemaster, kabelbroer, kabelanlegg i tunnel og spesielle sjøkabelanlegg.

Tjenester


Kontaktpersoner:

Kjetil Hegglid

Avdelingsleder Elektro
Tlf: 55 24 93 12
E-post: kjetil.hegglid@josok.no

Per Ole Jøsok

Styreleder/ Prosjektleder
Mob: 901 65 868
E-post: perole.josok@josok.no