Våre markedsområder

Vi følger prosjektene fra tidlig mulighetsstudier til ferdig anlegg. Dette inkluderer systemanalyse, tilstandskontroll, stikking og oppmåling, konsesjonssøknader og myndighetskontakt, grunnavtaler og grunneierkontrakt, detaljplanlegging og prosjektering, konkurransegjennomføring, oppfølging i byggetid og overtagelsesforretning.

For å levere optimale løsninger, syr vi sammen tverrfaglige prosjektteam på tvers av våre markedsområder. Slik sørger vi for at alle våre prosjekter alltid har tilgang på riktig kompetanse. Sammen, og i tett dialog med kunden, utvikler vi kompetanse, langsiktige og gode løsninger.

Energirådgivning

For å planlegge fremtidens elektriske infrastruktur må man kjenne og forstå kompleksiteten i energimarkedet. Optimale løsninger krever en helhetlig tilnærming, hvor variabler som fremtidige energibehov, naturinngrep, miljø og kostnader blir grundig analysert og vurdert. Økende etterspørsel og knapphet på ren, elektrisk energi, gjør planleggingen av slik infrastruktur stadig viktigere.
Se mer

Kraftledning

Jøsok har i 50 år vært med å planlegge, prosjektere og dimensjonere det norske kraftledningsnettet. Vi har kompetanse og erfaring med mekanisk og elektromekanisk dimensjonering av kraftledningsanlegg på alle spenningsnivå fra 11-420 kV.
Se mer

Kabelanlegg

Et kabelanlegg er et isolert anlegg for overføring av elektrisk energi. Til forskjell fra kraftledninger i luft, så legges kabelanleggene ofte i bakken, tuneller eller i sjø.
Se mer

Transformatorstasjoner

En transformatorstasjon er et knutepunkt i kraftledningsnettet og sørger for fordeling av kraft fra produsent videre mot forbrukerne. Transformatorstasjonene varierer mye i størrelse, men felles for alle er at de er en kritisk del av et velfungerende strømnett.
Se mer

Landmåling

For å kunne gjennomføre prosjekter innenfor infrastruktur, bygg og anlegg er man avhengig av nøyaktig oppmåling av terreng, grunnforhold og annen infrastruktur.

Se mer

Øvrige markedsområder

Jøsoks kompetanse omhandler alt som har med overføring av energi å gjøre. Vi jobber derfor mye med tilstøtende markedsområder, som for eksempel nettilknytning av vindparker, vannkraft og fergelading. Vi utfører også mulighetsstudier og prosjekterer kraftforsyning til energikrevende industrianlegg.

Se mer