Rådgiver Elektro M.Sc / B.Sc elektrisk energiteknikk / elkraft


Vi søker nå rådgivende ingeniører til vår elkraftavdeling.

Du vil jobbe i et tverrfaglig elektro- og byggteknisk miljø med dyktige kolleger, hvor du utfører den elektrofaglige prosjekteringen i prosjektene. Du vil være med i beslutningsprosesser og fungere både som prosjektleder og teamdeltager.

Det er en fordel å ha erfaring fra prosjektering av elektriske installasjoner og anlegg, men ikke et krav. Studenter oppfordres til å søke. Du blir en del av vårt elektrotekniske miljø hvor vi utveksler kunnskap med hverandre. Det er et travelt arbeidsmiljø og du må være innstilt på å jobbe selvstendig i perioder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene som rådgiver i Jøsok vil bli varierte og spennende:

 • Prosjektering av elektrotekniske installasjoner, herunder kraftstasjoner, trafostasjoner, høyspenningsledning, kabelanlegg, jordingsanlegg, tilknytning av vind-, sol- og vannkraftverk samt industrianlegg
 • Nettberegninger, lastflyt, kortslutningsberegninger, dynamisk simulering, mm.
 • Teknisk/ økonomisk vurdering av overføringssystem
 • Konsekvensutredning for elektriske anlegg
 • Prosjektstyring og oppfølging av elektrotekniske installasjoner fra spesifikasjon til ferdigbygget
 • Utarbeidelse av meldinger og konsesjonssøknader for nett og transformatorstasjoner
 • Delta i befaring og fungere som rådgiver for våre kunder
 • Kvalitetssikring av andre sitt arbeid

Aktuelle problemstillinger og oppgaver kan være:

 • Nettilknytning av vann-, sol- og vindkraftverk
 • Oppfølging av prosjekter med nye kraftledninger og transformatorstasjoner
 • Design av kabelanlegg og transformatorstasjoner for vindkraftverk
 • Prosjektledelse/ prosjektstyring
 • Oppfølging av ulike prosjekter i byggetiden

Kompetanse / erfaring

 • Master- eller Bachelorgrad innen elektrisk energiteknikk/elkraft.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne erfaring fra nettselskap, entreprenør eller rådgivende ingeniørfirma, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper

 • Solid teoretisk forståelse og evne til å omsette teori til praktiske konstruksjoner
 • Vilje til å ta en utfordring på strak arm og gå i dybden på teoretiske problemstillinger
 • Fleksibel med hensyn på varierte arbeidsoppgaver
 • Nøyaktig og strukturert
 • God formuleringsevne
 • Løsningsorientert og godt humør
 • Håndtere store arbeidsmengder i perioder
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

Vi kan tilby

 • Varierte arbeidsoppgaver med gode kolleger som deler av sin kunnskap
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder Pensjons- og forsikringsordninger, Bonusordning og Aksjeprogram
 • En oversiktlig organisasjon med flat struktur som gjør det mulig påvirke utviklingen av selskapet
 • Et solid og velrenommert selskap i bransjen med snart 50 års erfaring.
 • En unik mulighet til å få tverrfaglig innsikt i vår bransje

Ansettelse

Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til avdelingsleder Elektro, Kjetil Hegglid – 976 76 780

Skriftlig søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes til e-post: firmapost@josok.no. Vi vil vurdere søknader og kalle inn til intervju fortløpende.

Ytterligere informasjon

Før ansettelse i Jøsok vil du bli bedt om å legge frem gyldig bevis på bestått høyere utdannelse, herunder bachelor- og mastergrad. Det anbefales derfor at disse dokumentene blir vedlagt i søknaden din (studenter sender med sist oppdaterte vitnemål).

Arbeidsspråket i Jøsok er norsk. Våre prosjekter krever god forståelse for norsk regelverk og norske prosedyrer og det er derfor en forutsetning at du behersker språket både skriftlig og muntlig.

Jøsok jobber for kunder som forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav for norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi vil derfor foreta bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse.

Jobb hos Jøsok

Vil du være på vårt lag?

Ta kontakt om du vil vite mer. Vi tar gjerne en prat med deg!

Kontakt

Vil du jobbe med vår tids største utfordring?

God kapasitet og effektiv overføring av ren, fornybar, energi, er en av vår tids største utfordringer. I Jøsok jobber vi med å legge til rette for smartere og bedre distribusjon av våre fornybare energiressurser. Kort fortalt – vi legger til rette for det grønne skiftet.

Vår kompetanse er etterspurt, og vi har hele tiden mange spennende prosjekter på gang. Hos oss får du følge energioverføringsprosjektene fra A til Å. Du får en egen mentor og lærer bredden i faget, ikke bare enkeltkomponentene i kraftsystemene. Det gir deg en helhetlig kompetanse og ikke minst en spennende og variert arbeidshverdag.

Vi teller i dag nesten 30 medarbeidere, og flere har jobbet i Jøsok hele sin yrkeskarriere. Vi tror det handler om spennende arbeidsoppgaver, men også om tillit og trivsel. Vi ønsker nemlig at alle våre medarbeidere skal utvikle seg til selvstendige rådgivere som kommer opp med egne løsninger. Samtidig er det lav terskel for å spørre kolleger om deres synspunkter. Dette gir gode rammer for utvikling, men også et unikt og svært godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr alle våre medarbeidere eierskap i selskapet.

Se alle intervju
Våre ansatte
Se våre folk