Intervju med en av våre
nyeste ansatte

Høy spenning – hver eneste dag

Julie Sofie Stave Sandviknes (24) gikk rett fra skolebenken til en spennende jobb i Jøsok.

– Ingen arbeidsdager er like. Hos Jøsok er de opptatt av at vi ikke skal spesialisere oss for tidlig, men bli brede fagspesialister. Derfor får jeg tid til å bli kjent med og lære alle sider ved kraftfaget. Som nyutdannet er det noe jeg setter veldig stor pris på, sier Julie Sofie Stave Sandviknes (24).

Sommeren 2021 ble hun ansatt som prosjektingeniør ved Jøsoks avdeling for kraftlinjer. Hun har en master i bygningskonstruksjon fra Universitet i Stavanger.

– Som mange andre som går ut fra videregående, så visste jeg ikke helt hva jeg ville bli. Byggingeniørstudiet gir en bred plattform og mange muligheter. Jeg så derfor på det som et trygt valg, sier Sandviknes

På studiet lærte hun imidlertid lite om energioverføring og kraftlinjer. Men det var et fagområde som interesserte henne, og da hun skrev masteroppgave om brokonstruksjon, var overføringsverdien til kraftkonstruksjoner stor.

– Jeg etablerte ganske tidlig kontakt med Jøsok, og da jeg var ferdig med studiet gikk jeg rett inn i en fast jobb her, sier Sandviknes.

Hun har nå vært ansatt i et halvt års tid og stortrives. Ikke bare er arbeidsoppgavene varierte, arbeidsmiljøet er også svært godt.
– Jeg har en egen mentor som følger meg, noe jeg synes er nyttig da jeg alltid har noen jeg kan spørre om det er noe jeg lurer på. Samtidig er terskelen for å spørre andre på huset veldig lav. Jeg liker også godt at det er en veldig variert alderssammensetning i selskapet, samt at det jobber mange fra ulike kulturer her. Jeg stortrives, sier Sandviknes.

Noe av det hun trekker frem som viktig for yrkesvalget var det å være med å jobbe med noen av vår tids største utfordringer, ren energi.
– Det var viktig. Energifaget er fremtidsrettet og langsiktig, og ikke minst får jeg være med å bidra til å løse energiutfordringene. Det gjør det både gøy og viktig, samtidig som jeg vet at jeg kan være i denne bransjen hele yrkeskarrieren, sier Sandviknes.

Les intervjuet om Fredrik

Jeg var på jakt etter en jobb hvor jeg ikke måtte sitte hele dagen på kontor. Som landmåler er valgmulighetene store, og man kan velge en jobb hvor mye av tiden brukes ute, men også en ren kontorjobb.

Les hele intervjuet