Intervju med en av våre
nyeste ansatte

Storslåtte naturopplevelser

En av de store fordelene med å jobbe som landmåler i Jøsok er at det aldri er lenge til neste tur, og den neste storslåtte naturopplevelsen.

– Jeg er mye ute på tur, ofte i terreng og natur man som turgåer normalt ikke besøker, sier landmåler hos Jøsok, Frederik Iversen Styve (30).

Han kommer fra Voss, er utdannet landmåler fra Høgskulen på Vestlandet og har jobbet i Jøsok siden høsten 2020.

– Jeg var på jakt etter en jobb hvor jeg ikke måtte sitte hele dagen på kontor. Som landmåler er valgmulighetene store, og man kan velge en jobb hvor mye av tiden brukes ute, men også en ren kontorjobb. Jeg liker å være ute, så derfor var det naturlig for meg å gå i den retningen, sier Styve.

Fredrik

I Jøsok handler jobben hans i praksis om å finne de beste krafttraseene, basert på både linjefaglige og økonomiske vurderinger. Trasévalgene baseres derfor på en stor mengde data, men valgene blir alltid kontrollert med fysiske landmålinger.

– Det er ikke alltid at kartet stemmer helt med terrenget, derfor er fysiske målinger viktig. Kombinasjonen av kontorarbeid og turene ut i naturen gjør arbeidsdagen variert og spennende, sier Styve.

Da han som nyutdannet var på jakt etter jobb var denne kombinasjonen viktig. Samtidig fristet det med en arbeidsplass hvor arbeidsmiljøet og det kollegiale samholdet var godt.

– I Jøsok er vi cirka 25 medarbeidere, noe som betyr at vi kommer tett på hverandre og blir godt kjent. Det er derfor veldig lav terskel for å snakke med og spørre sidemannen, sier Styve.

Han understreker også at man blir gitt mye tillit og at det fra selskapets side er viktigst at man løser oppgavene, ikke hvordan de blir løst.

– I Jøsok praktiseres frihet under ansvar. Jeg vet ikke hvordan det er i store selskaper, men denne friheten til å tenke selv og komme opp med egne forslag til løsninger, er noe av det jeg setter veldig stor pris på. For meg har Jøsok vært et veldig lykkelig valg. Jeg stortrives både med jobben og kollegaene, sier Styve.

Les intervjuet om Julie

Ingen arbeidsdager er like. Hos Jøsok er de opptatt av at vi ikke skal spesialisere oss for tidlig, men bli brede fagspesialister. Derfor får jeg tid til å bli kjent med og lære alle sider ved kraftlaget. Som nyutdannet er det noe jeg setter veldig stor pris på, sier Julie Sofie Stave Sandviknes (24).

Les hele intervjuet