Grunneier informasjon

Anlegg som bygges innenfor områdekonsesjon blir sendt ut på offentlig høring hvor berørte parter må få mulighet til å komme med innspill til planene. Når vi sender planer ut på offentlig høring gjør vi disse dokumentene også tilgjengelig her.