Intervju

Høy spenning – hver eneste dag

Høy spenning – hver eneste dag

Julie Softe Stave Sandviknes (24) gikk rett fra skolebenken til en spennende jobb i Jøsok.

– Ingen arbeidsdager er like. Hos Jøsok er de opptatt av at vi ikke skal spesialisere oss for tidlig, men bli brede fagspesialister. Derfor får jeg tid til å bli kjent med og lære alle sider ved kraftlaget. Som nyutdannet er det noe jeg setter veldig stor pris på, sier Julie Softe Stave Sandviknes (24).

Sommeren 2021 ble hun ansatt som prosjektingeniør ved Jøsoks avdeling for kraftlinjer. Hun har en master i bygningskonstruksjon fra Universitet i Stavanger.

– Som mange andre som går ut fra videregående, så visste jeg ikke helt hva jeg ville bli. Byggingeniørstudiet gir en bred plattform og mange muligheter. Jeg så derfor på det som et trygt valg, sier Sandviknes

På studiet lærte hun imidlertid lite om energioverføring og kraftlinjer. Men det var et fagområde som interesserte henne, og da hun skrev masteroppgave om brokonstruksjon, var overføringsverdien til kraftkonstruksjoner stor.
– Jeg etablerte ganske tidlig kontakt med Jøsok, og da jeg var ferdig med studiet gikk jeg rett inn i en fast jobb her, sier Sandviknes.

Hun har nå vært ansatt i et halvt års tid og stortrives. Ikke bare er arbeidsoppgavene varierte, arbeidsmiljøet er også svært godt.
– Jeg har en egen mentor som følger meg, noe jeg synes er nyttig da jeg alltid har noen jeg kan spørre om det er noe jeg lurer på. Samtidig er terskelen for å spørre andre på huset veldig lav. Jeg liker også godt at det er en veldig variert alderssammensetning i selskapet, samt at det jobber mange fra ulike kulturer her. Jeg stortrives, sier Sandviknes.

Noe av det hun trekker frem som viktig for yrkesvalget var det å være med å jobbe med noen av vår tids største utfordringer, ren energi.
– Det var viktig. Energifaget er fremtidsrettet og langsiktig, og ikke minst får jeg være med å bidra til å løse energiutfordringene. Det gjør det både gøy og viktig, samtidig som jeg vet at jeg kan være i denne bransjen hele yrkeskarrieren, sier Sandviknes.

– Aldri lenge til neste
storslåtte naturopplevelse

En av de store fordelene med å jobbe som landmåler i Jøsok er at det aldri er lenge til neste tur, og den neste storslåtte naturopplevelsen.

– Jeg er mye ute på tur, ofte i terreng og natur man som turgåer normalt ikke besøker, sier landmåler hos Jøsok, Frederik Iversen Styve (30).

Han kommer fra Voss, er utdannet landmåler fra Høgskulen på Vestlandet og har jobbet i Jøsok siden høsten 2020.
– Jeg var på jakt etter en jobb hvor jeg ikke måtte sitte hele dagen på kontor. Som landmåler er valgmulighetene store, og man kan velge en jobb hvor mye av tiden brukes ute, men også en ren kontorjobb. Jeg liker å være ute, så derfor var det naturlig for meg å gå i den retningen, sier Styve.

I Jøsok handler jobben hans i praksis om å finne de beste krafttraseene, basert på både linjefaglige og økonomiske vurderinger. Trasévalgene baseres derfor på en stor mengde data, men valgene blir alltid kontrollert med fysiske landmålinger.
– Det er ikke alltid at kartet stemmer helt med terrenget, derfor er fysiske målinger viktig. Kombinasjonen av kontorarbeid og turene ut i naturen gjør arbeidsdagen variert og spennende, sier Styve.

Da han som nyutdannet var på jakt etter jobb var denne kombinasjonen viktig. Samtidig fristet det med en arbeidsplass hvor arbeidsmiljøet og det kollegiale samholdet var godt.
– I Jøsok er vi cirka 25 medarbeidere, noe som betyr at vi kommer tett på hverandre og blir godt kjent. Det er derfor veldig lav terskel for å snakke med og spørre sidemannen, sier Styve.

Han understreker også at man blir gitt mye tillit og at det fra selskapets side er viktigst at man løser oppgavene, ikke hvordan de blir løst.
– I Jøsok praktiseres frihet under ansvar. Jeg vet ikke hvordan det er i store selskaper, men denne friheten til å tenke selv og komme opp med egne forslag til løsninger, er noe av det jeg setter veldig stor pris på. For meg har Jøsok vært et veldig lykkelig valg. Jeg stortrives både med jobben og kollegaene, sier Styve.