Siden midt på 2000-tallet har Jøsok vært rådgiver for Lucerna, tidligere Hammerfest Energi Nett.

– Vi fant fort tonen. Noe av det Jøsok utmerker seg på, er at de har mye folk som er faglig sterke, sier ledningsmester hos Lucerna, Kjell Jensen.

Han har jobbet i selskapet i 35 år og kjenner det lokale strømnettet i Hasvik og Hammerfest kommune godt.

– I tillegg til å være faglig sterke, så er de også åpne for å lytte til lokalkunnskap og våre ønsker. Det gjør de til en svært god samarbeidspartner over mange år, sier Jensen.

Han forteller at de først og fremst har benyttet Jøsoks kompetanse innenfor kraftledning.

– Vi har brukt de både på mulighetsstudier, analyser og forprosjekt, men også på konkrete utbedringsprosjekter, sier Jensen.

Han understreker at det for et mindre nettselskap som dem, så er det helt avgjørende å ha gode rådgivere på laget.

– Svært mye av det vi jobber med er myndighetsbelagt. Derfor er det viktig for oss å bruke en rådgiver som er faglig sterk og som kjenner regelverket. Når vi i tillegg samarbeider svært godt, så ser vi ingen grunn til at ikke dette samarbeidet skal fortsette, sier Jensen.

Relaterte referanser

  • Linja

Fast rådgiver i krevende terreng

– Vi har brukt de som konsulent på planlegging og utvikling av det regionale linjenettet i lang tid, samt noen av våre stasjonsanlegg. Samarbeidet har fungert godt, sier avdelingssjef for prosjekt hos Linja, Gunnar Vassbotten.

  • Kraftmontasje

Brukes av utbyggere og entreprenører

– Vi har et tosidig forhold til Jøsok. Vi møter de ofte som byggherrens representant i prosjekter hvor vi er entreprenør. I andre prosjekt benytter vi oss av deres kompetanse, og de er da underleverandør som rådgiver på våre prosjekter.

  • Lucerna

Faglig sterke og lydhøre

Siden midt på 2000-tallet har Jøsok vært rådgiver for Lucerna, tidligere Hammerfest Energi Nett. - Vi fant fort tonen. Noe av det Jøsok utmerker seg på, er at de har mye folk som [...]