Jøsoks uavhengige rolle gjør at selskapet benyttes hyppig av både utbyggere og entreprenører.

– Vi har et tosidig forhold til Jøsok. Vi møter de ofte som byggherrens representant i prosjekter hvor vi er entreprenør. I andre prosjekt benytter vi oss av deres kompetanse, og de er da underleverandør som rådgiver på våre prosjekter, sier leder for marked og forretningsutvikling hos Kraftmontasje, Oddgeir Anundsen.

Selskapet ble etablert på midten av 90-tallet og er en av landets ledende kraftlinjeentreprenører. De har hovedkontor på Vestnes i Romsdalen, rett over fjorden for Molde.

– Jøsok har vært en del av dette markedet i hele vår levetid. Vi ble etablert i 1995 og har alltid samarbeidet godt, uavhengig av om de sitter som byggherrens representant eller om de er rådgiver på ett av våre prosjekter, sier Anundsen.

Jøsok har helt fra selskapet ble etablert i 1974 hatt fokus på å ha en uavhengig rolle, uten knytninger til aktører i energioverføringsmarkedet. Det gjør at selskapet i dag kan tilby sin kompetanse og tjenester til alle som opererer i dette markedet. Anundsen forteller at de kjenner Jøsok godt, og at de bruker Jøsok i fri konkurransen med andre rådgivermiljøer.

– Vi opplever Jøsok som veldig profesjonelle. Det er høyt faglig nivå på deres leveranser og de er veldig dedikerte til eget fagområde, sier Anundsen.

Relaterte referanser

  • Linja

Fast rådgiver i krevende terreng

– Vi har brukt de som konsulent på planlegging og utvikling av det regionale linjenettet i lang tid, samt noen av våre stasjonsanlegg. Samarbeidet har fungert godt, sier avdelingssjef for prosjekt hos Linja, Gunnar Vassbotten.

  • Kraftmontasje

Brukes av utbyggere og entreprenører

– Vi har et tosidig forhold til Jøsok. Vi møter de ofte som byggherrens representant i prosjekter hvor vi er entreprenør. I andre prosjekt benytter vi oss av deres kompetanse, og de er da underleverandør som rådgiver på våre prosjekter.

  • Lucerna

Faglig sterke og lydhøre

Siden midt på 2000-tallet har Jøsok vært rådgiver for Lucerna, tidligere Hammerfest Energi Nett. - Vi fant fort tonen. Noe av det Jøsok utmerker seg på, er at de har mye folk som [...]