Med Jøsok på laget har Odda Energi Nett alltid vært i forkant av samfunns- og industriutviklingen.

– Odda er et område med mye tungindustri, noe som gir stort, og til tider varierende behov for effekt og energi, sier administrerende direktør i Odda Energi Nett AS, Per Bjarne Mosdal.

Både industrien, men også resten av samfunnet i Hardanger, er derfor avhengig av et robust strømnett som til enhver tid kan levere den effekten og energien som etterspørres.

– Jøsok har i mer enn 30 år vært en viktig samarbeidspartner for oss i planleggingen og utviklingen av strømnettet vårt. Med de på laget har vi hele tiden utviklet strømnettet på en både samfunnsøkonomisk og hensiktsmessig måte. Det har vært avgjørende for at vi har kunnet utvikle et robust nett med tilfredsstillende leveringssikkerhet og leveringskvalitet, sier Mosdal.

Han forteller at Jøsok har gjort systemvurderinger av eksisterende nett og funnet eventuelle flaskehalser og forbedringspunkter. De har også planlagt og prosjektert både modifiseringer av eksisterende nett og utvidelser.

– Alle vurderinger, analyser og prosjekter har til syvende og sist handlet om hvordan nettet vårt kan utvikles i et mest mulig samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Mosdal.

Han trekker også frem Jøsoks uavhengige rolle som viktig.

– Rådene de gir oss er ikke farget av interesser. Det handler utelukkende om faglige vurderinger og hva som er til det beste for samfunnet, sier Mosdal.

Relaterte referanser

  • Linja

Fast rådgiver i krevende terreng

– Vi har brukt de som konsulent på planlegging og utvikling av det regionale linjenettet i lang tid, samt noen av våre stasjonsanlegg. Samarbeidet har fungert godt, sier avdelingssjef for prosjekt hos Linja, Gunnar Vassbotten.

  • Kraftmontasje

Brukes av utbyggere og entreprenører

– Vi har et tosidig forhold til Jøsok. Vi møter de ofte som byggherrens representant i prosjekter hvor vi er entreprenør. I andre prosjekt benytter vi oss av deres kompetanse, og de er da underleverandør som rådgiver på våre prosjekter.

  • Lucerna

Faglig sterke og lydhøre

Siden midt på 2000-tallet har Jøsok vært rådgiver for Lucerna, tidligere Hammerfest Energi Nett. - Vi fant fort tonen. Noe av det Jøsok utmerker seg på, er at de har mye folk som [...]