Om oss

Jøsok er et uavhengig rådgivende konsulentselskap som ble etablert i 1974. Siden oppstarten har vi vært involvert i en lang rekke viktige energi- og elektrifiseringsprosjekter over hele landet, i tillegg til prosjekter i Europa, Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Vi er innovasjonsvennlige og kjennetegnes av svært høy gjennomføringsevne. Det som begynte som et enkeltpersonforetak for snart 50 år siden, er i dag et av landets ledende og mest erfarne konsulentselskaper for elektrisk infrastruktur.

Det elektriske lednings- og kabelnettet er et av samfunnets viktigste og mest kritiske infrastrukturer. Som visjonen vår sier skal vi planlegge optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Omstrukturering Jøsok Prosjekt AS

Jøsok Prosjekt AS er i en prosess med omstrukturering av selskapet. Bakgrunnen for denne omstruktureringen er et ønske om at ansatte skal kunne øke sin eierandel i, og dermed få større innflytelse over selskapet. Jøsok familien vil samle sine eierandeler i Jøsok Holding AS.

For kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil dette ha liten betydning. Det nye selskapet beholder navnet og overtar alle rettigheter og forpliktelser fra det gamle selskapet. Den største forskjellen er at selskapet får et nytt org.nr. 930 074 705. Merk at faktura vi har sendt ut i desember er merket med vårt gamle org. nr. 977 032 873.

Jøsok Prosjekt AS skal fortsatt være et frittstående uavhengig konsulentselskap, og det er de samme menneskene dere vil møte også i fremtiden.

Arbeidet med omstruktureringen er fortsatt i en prosess, men vi forventer at alt er på plass i løpet av første kvartal 2023.

Ta kontakt dersom du har ytterligere spørsmål til omstruktureringen.

Vår visjon

Vi planlegger optimal overføring av elektrisk energi fra produsent og fram til forbruker for å kunne utnytte energien til samfunnets beste.

Våre verdier

Uavhengig – vi er et frittstående rådgivingsselskap uten bindinger til andre selskaper. Dette gjør det mulig for oss å samarbeide med alle, fra prosjekt til prosjekt. Vi vurderer ikke tilbud om oppkjøp.

Langsiktig – vi søker langsiktige relasjoner i alle forhold; kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Sunn økonomi – vi skal tjene en krone før vi bruker en krone.

Stein på stein – vi skal vokse kontrollert og sikre våre arbeidsplasser.

Kunnskapsbasert – vi bruker teoretiske beregninger som blir virkeliggjort i praktiske konstruksjoner. Vi skal ligge i forkant av utviklingen i bransjen.

Takhøyde – vi søker mangfold og snakker med hverandre, ikke om hverandre.

Sikkerhet – god opplæring av medarbeiderne skal bidra til at vi unngår uønskede hendelser for våre ansatte og våre kunder.

Rett første gang – gode konseptløsninger og sidemannskontroll skal sikre rett kvalitet.

Kunden er vår sjef – vi snur oss rundt for å hjelpe alle kunder og avklarer konsekvenser før vi gjør nye forpliktelser.

Engasjement – vi er fremoverlente og strekker oss lenger enn det kundene våre forventer.

Vår historie

Jøsok ble etablert av Reidar Jøsok i 1974, og hans gründerånd lever fortsatt med oss.
Vi er svært stolte av vår historie.